Liczy się wrażenie?

Niewątpliwie wizerunek jaki posiada dana organizacja jest kluczowym elementem, który niejednokrotnie przesądzić może o  jej sukcesie, bądź też porażce na rynku. Ciężko ukryć bowiem fakt, że w obecnych czasach klienci są coraz bardziej wymagający. Mając do wyboru bardzo dużo produktów i usług o podobnych parametrach nie jesteśmy skazani na korzystanie z oferty tylko jednej firmy. Nie ma obecnie towarów deficytowych, każdy produkt posiada swój zamiennik lub też dobrą kopię. Kwestie ceny stają się obecnie coraz mniej istotnym kryterium, przesądzającym o podjęciu przez konsumentów określonych decyzji zakupowych.

Dalej